Vandentiekis, nuotekos, šildymas –
viskas nuo...iki...

Šildymo sistema:

  1. Projektas. Pradėkit nuo jo. Dažnas kreipias į būsto interjero specialistus, kad jie parinktų baldus, užuolaidas, sienų spalvas, nuspręstų kokia bus grindų danga, tačiau svarbiausias būsto inžinerines sistemas (elektrą, vandentiekį, nuotekas, vėdinimą ir šildymą) palieka spręsti kaimynui ar šiaip geram pažystamui - pirmoji klaida. Inžinerinės sistemos įrengiamos būste ilgam laikui ir turi tarnauti teisingai, todėl joms reikia skirti pakankamai dėmesio ir lėšų. Sakykim, namo šildymo sistemos (katilinės bei šildymo prietaisų parinkimo) projektas kainuoja mažiau kaip 0,5% bendros būsto sąmatinės vertės, o atlikus jį išvengiama daug neteisingų sprendimų ir bereikalingų išlaidų statybų metu. Popieriuje pataisyti klaidas – nekainuoja.
  2. Kuro rūšis. Apsispręskite kokiu kuru šildysit būstą ir ruošit karštą vandenį. Nuo pasirinktos kuro rūšies priklauso katilinės plotas, kamino techniniai duomenys, papildomų inžinerinių sprendimų komplektacija (cirkuliaciniai siurbliai, termo reguliatoriai, vožtuvai, pamaišymo agregatai ir pan.), patenkančio į katilinę oro kiekis. Skirtingi katilai - skirtingi gabaritai - skirtingų aukščių bei diametrų kaminai, kuro talpyklos, akumuliacinės talpos, karšto vandens ruošimo prietaisai. Šiai dienai biomasės kūrenimo kilovatvalandė pati pigiausia ir nepriklauso nuo jokių politinių sprendimų.
  3. Patalpų, durų bei langų išdėstymas. Katilinės patalpa netūrėtų būti pereinama. Durys, langas bei kaminas turi būti išdėstyti taip, kad liktų kuo daugiau vietos visai katilinės įrangai.
  4. Prietaisų suderinamumas. Turite projektą ir apsisprendėte kokiu kuru ir kokiais prietaisais šildysit būstą? Puiku. Nepadarykite antros klaidos – nepirkite atskirai katilų, radiatorių, boilerių ir pan. Kreipkitės į tuos, kas pasiūlys pilną inžinerinių sprendimų visumą ir garantuos, kad visa tai veiks teisingai ir ekonomiškai. Katilinės įranga bei sildymo prietaisai yra tarpusavyje labai susiję ir jų teisingas parinkimas bei sumontavimas lemia komforto, ekonomškumo bei saugumo lygį.
  5. Šildymo sistemos vientisumas. Trečia klaida – šildymo prietaisus ar šildomas grindis įrengia vieni meistrai, o katilinę - kiti. Jeigu visa tai padaryta pagal projektą – puiku, bet dažnai projekto visgi nėra ir viskas paliekama rangovo sąžinei bei išprusimui. Tuomet ir pasitaiko klaidos ir tarpusavio nesuderinamumas. Sakykim, visiškai tarpusavyje nedera kondensacinis katilas ir aukštatemperatūriai radiatoriai (konvektoriai). Geriausias pasirinkimas - visas paslaugų kompleksas iš vienų rankų. Taip Jūs sutaupysite ne tik daug laiko bei pinigų, bet ir apsisaugosite nuo neteisingų sprendimų. Rangovas neša atsakomybę ir suteikia garantiją savo atliktiems darbams bei parinktai inžinerinei minčiai. Priešingu atveju, jei kas nors neveikia ar veikia neteisingai – sunku surasti kur baigiasi vieno ir prasideda kito rangovo atsakomybės ribos.

Nuotekos:

Visiems labai gerai suprantama ir didelių klausimų nekelianti inžinerinė sistema. Iš pirmo žvilgsnio taip, bet, greičiausiai kiekvienam teko matyti užsikimšusią kriauklę, naudoti vamzdyno pravalymo priemones, girdėti, kaip kaimynas naudojasi WC. Kodėl tai atsitinka? Daugeliu atvejų, kalti patys vartotojai, neteisingai eksploatuojantys nuotekų sistemą. Bet dažniausiai, tai įrengimo klaidos, t.y. neteisingai parinkti vamzdyno diametrai, prietaisų atstumai, neišlaikytas reikalingas nuolydis ir pan., kurios turi labai didelę reikšmę eksploatuojant nuotekų sistemą. Prieš įrengiant nuotekų sistemos vietą, reikia tiksliai žinoti koks bus naudojamas prietaisas, taip išvegsite problemų dėl santechninio prietaiso gabaritų ir pajungimo principo atitikimo. Sakykim, nuotekos privedamos skirtingai rėminiam pakabinamam ir skirtingai pastatomam klozetams.

Virtuvinės kriauklės užsikimšimas dažnai įvyksta dėl neteisingo nuotekų sistemos sumontavimo. Reikia vegti 90 laipsnių kampų, išlaikyti nuolydį, vamzdyno diametrą. Garso, kai kaimynas nuleidžia vandenį, taip pat galima išvengti, nuotekų sistemai įrengti panaudojant reikiamus vamzdžius.

Vandentiekis:

Inžinerine sistema naudojamasi kiekvieną dieną: virtuvėje, vonioje, WC, darže, baseine, pirtyje ir pan. Aprasojęs šalto vandens vamzdis, per karštas iš čiaupo bėgantis vanduo, kalkių nuosėdos, netinkamas slėgis, užpiltas kaimyno butas ir kitos vandentiekio sistemos problemos - tai klaidingo montavimo bei neteisingos eksploatacijos rezultatas.

Kaip ir kitos inžinerinės sistemos, vandentiekis turi savo eksploatavimo laikotarpį ir reikalauja periodinės priežiūros. Laiku pakeisti filtrai, šaltose patalpose izoliuotas vamzdynas, saugomi prietaisai nuo mechaninio poveikio ir kitos priemonės garantuos Jums komfortą ir saugumą. Tinkamai prižiūrima ir teisingai eksploatuojama vandentiekio sistema tarnaus Jums ilgai ir patikimai.

Kieto kuro katilinė su 2 akumuliacinėm talpom